Občanské právo

Příprava a analýza smluv
Zastupování v soudních sporech
Vymáhání peněžitých pohledávek.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení
Zastupování poškozených v trestním řízení
Příprava trestních oznámení.

Rodinné právo

Rozvody a vypořádání sporu společného jmění manželů
Péče o nezletilé děti a zastupování ve sporu o výživné

Obchodní právo

Právo obchodních korporací
Zakládání obchodních společností včetně přípravy listin
Zastupování v obchodněprávních sporech

Pracovní právo

Zastupování v pracovněprávních sporech
Příprava a analýza pracovněprávních předpisů

Právo nemovitostí

Zajištění právního servisu s převodem nemovitosti
Příprava a analýza smluv o převodu nemovitostí
Ověření podpisů na smlouvách o převodu nemovitostí
Advokátní úschova kupní ceny
Příprava listin pro katastrální úřad
Vypořádání podílového spoluvlastnictví

Kontaktní formulář