Mgr. Yvona Bartošová
Advokátní kancelář Litomyšl


Vaše problémy řeším důsledně a profesionálně!

Informujte se!
Kontakt
Yvona Bartošová

Pár řádků na úvod

Profesionalita & diskrétnost

Dobrý den. Jmenuji se Yvona Bartošová, pracuji jako advokát v Litomyšli a mým cílem je poskytovat právní služby všem klientům velmi erudovaně a kvalitně,
na profesionální úrovni a ke spokojenosti klientů. Ke každému klientovi přistupuji s individuálním přístupem, založeným na vzájemné důvěře mezi advokátem a klientem a na zachování mlčenlivosti a diskrétnosti o všech skutečnostech.

Služby

Něco o mně


Studia

Znalosti v oblasti práva jsem získala v letech 2006-2011 studiem na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Praxe

V letech 2011-2015 jsem jako koncipientka pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Václava Peňáze v Brně.

Advokátní zkoušky

V únoru 2015 jsem absolvovala advokátní zkoušky.

Osobní zkušenosti

Po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem si založila vlastní advokátní kancelář v Litomyšli.

Odměna advokáta


1) Odměnu za poskytnuté právní služby stanovuji na základě dohody s klientem. Nejobvyklejším druhem odměny bývá časová odměna v dohodnuté výši za započatou hodinu práce nebo celková odměna za určitý rozsah právních služeb.

2) Druhou možností, jak stanovit odměnu za právní služby je dle vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Pokud klient a advokát neuzavřou o odměně dohodu dle předchozího odstavce, vypočítává se odměna právě dle Advokátního tarifu.

3) Paušální odměna – v těchto případech advokát pro klienta komplexně, zpravidla po delší dobu a průběžně zajišťuje právní služby. Je výhodná zejména pro vztah mezi advokátem a podnikateli, firmami či jinými organizacemi a subjekty (kterým se nevyplatí právník v trvalém zaměstnaneckém poměru, současně ale potřebují angažovat právníka s praxí, s advokátní zkouškou, s povinností mlčenlivosti, se zkušeností se zastupováním před soudy), ale vyskytuje se i mezi advokátem a fyzickou osobou, která se častěji soudí či řeší opakovaně právní záležitosti. Pro advokáta bývá výhodnost v dlouhodobé zakázce od spolehlivého klienta, klient pak obvykle získá právní služby za cenu příznivější než dle Advokátního tarifu.

Kde mě najdete?


Doručovací adresa

Portmanka 210
Litomyšl
570 01

Adresa kanceláře

Jiráskova 133
Litomyšl
2. patro vedle Coworking centra,
v budově bývalé kočárovny v areálu zámku Litomyšl

Google mapa
coworking
coworking

Kontaktní formulář