Zaměření

 

Občanské právo 

 • příprava a kontrola smluv
 • vymáhání pohledávek, příprava žalob, příprava exekučních návrhů
 • kompletní servis při prodeji či nákupu nemovitostí
 • provádění úschov peněz a listin
 • zpracování právních rozborů
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • bytové právo

 

Trestní právo

 • obhajoba klientů ve věcech trestních
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • poradenství v oblasti náhrady škody

 

Rodinné právo

 • poradenství a konzultace ve všech oblastech rodinného práva
 • rozvody, vypořádání majetku
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • spory o výživné

 

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • spory o neplatnost skončení pracovního poměru
 • otázky náhrady škody

 

Obchodní právo

 • zakládání obchodních korporací, příprava souvisejících dokumentů
 • směnky

 

a další