Odměna advokáta

 

1) Odměnu za poskytnuté právní služby stanovuji na základě dohody s klientem. Nejobvyklejším druhem odměny bývá časová odměna v dohodnuté výši za započatou hodinu práce nebo celková odměna za určitý rozsah právních služeb.

2) Druhou možností, jak stanovit odměnu za právní služby je dle vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Pokud klient a advokát neuzavřou o odměně dohodu dle předchozího odstavce, vypočítává se odměna právě dle Advokátního tarifu.

3) Paušální odměna – v těchto případech advokát pro klienta komplexně, zpravidla po delší dobu a průběžně zajišťuje právní služby. Je výhodná zejména pro vztah mezi advokátem a podnikateli, firmami či jinými organizacemi a subjekty  (kterým se nevyplatí právník v trvalém zaměstnaneckém poměru, současně ale potřebují angažovat právníka s praxí, s advokátní zkouškou, s povinností mlčenlivosti, se zkušeností se zastupováním před soudy), ale vyskytuje se i mezi advokátem a fyzickou osobou, která se častěji soudí či řeší opakovaně právní záležitosti. Pro advokáta bývá výhodnost v dlouhodobé zakázce od spolehlivého klienta, klient pak obvykle získá právní služby za cenu příznivější než dle Advokátního tarifu.